Zapraszamy młodzież do wyjątkowej szkoły, która łączy program gimnazjum i następnie liceum z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Szkoła działa od 1996 roku i opiera się na ponad 100-letniej tradycji krakowskich klubów piłkarskich - Cracovii i Wisły.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną. Część sportowa dotyczy oceny umiejętności piłkarskich i ma charakter testów. Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.


Wyniki testu układa się w ran-king kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.


Od nowego roku szkolnego zapraszamy do pierwszej klasy gimnazjum również siatkarki i hokeistów.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariatszkoły, tel. (12) 637 69 23


Szkoła Mistrzostwa Sportowego

ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

 

Dojazd do szkoły

Dojazd do Szkoły z centrum Krakowa w kierunku Bronowic Małych

- przystanek tramwajowy: Wesele

- przystanek autobusowy: Zarzecze

 Dzień Otwarty SMS 30-04-2014
czwartek, 10 kwietnia 2014 08:20

W programie:

8.45 - uroczyste powitanie przybyłych gości.


9.00 - rozpoczęcie Turnieju Orła Białego 2014. W turnieju biorą udział zgłoszone wcześniej reprezentacje szkół podstawowych.


9.00 - 13.00

- rozgrywki Turnieju Orła Białego
- prezentacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego - sala 118
- rozmowy z trenerami, nauczycielami i uczniami szkoły
- szczegółowa informacja o rekrutacji i możliwość pobrania informatorów w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy

 
Strona 1 z 3

Gimnazjum

Zgłoszenia kandydatów do gimnazjum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Gimnazjum Sportowe
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik sprawdzianu i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
4. Orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu
5. Wyniki badań: laryngologicznego, stomatologicznego, okulistycznego, EKG + próba wysiłkowa, pod-stawowe badania krwi (Ob., morfologia) i moczu, karta zdrowia ucznia odebrana od pielęgniarki szkolnej
6. Opinia szkoły lub klubu sportowego o uczniu
7. 3 zdjęcia

+ KARTA EWIDENCYJNA (do pobrania)


Liceum

Zgłoszenia do liceum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Liceum
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum
4. Wynik egzaminu kompetencyjnego i świadectwo  ukończenia gimnazjum
5. Orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu
6. Wyniki badań: laryngologicznego, stomatologicznego, okulistycznego, EKG + próba wysiłkowa, pod-stawowe badania krwi (Ob, morfologia) i moczu, karta zdrowia ucznia odebrana od pielęgniarki szkolnej
7. Opinia szkoły lub klubu sportowego o uczniu
8. 3 zdjęcia

+ KARTA EWIDENCYJNA (do pobrania)

O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje
ilość uzyskanych punktów:

- Za wyniki egzaminu gimnazjalnego

- Za osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie szkolnym – w tym za oceny z przedmiotów i za inne osiągnięcia.

Udokumentowane na świadectwie szkolnym
osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

a) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:
- finalista konkursu ogólnopolskiego
- zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
- finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
- zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach     Polski Juniorów
c) Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia     sportowe

W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.

Lista przyjętych sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń. W ciągu trzech dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych każdy kandydat winien potwierdzić w sekretariacie wole uczęszczania do szkoły.