Zapraszamy młodzież do wyjątkowej szkoły, która łączy program gimnazjum i następnie liceum z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Szkoła działa od 1996 roku i opiera się na ponad 100-letniej tradycji krakowskich klubów piłkarskich - Cracovii i Wisły.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną. Część sportowa dotyczy oceny umiejętności piłkarskich i ma charakter testów. Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.


Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.


Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariatszkoły, tel. (12) 637 69 23


Szkoła Mistrzostwa Sportowego

ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

 

Dojazd do szkoły

Dojazd do Szkoły z centrum Krakowa w kierunku Bronowic Małych

- przystanek tramwajowy: Wesele

- przystanek autobusowy: Zarzecze

 Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16 do Społecznego Liceum Mistrzostwa Sportowego
wtorek, 07 lipca 2015 10:36

Lista kandydatów  przyjętych w  roku szkolnym  2015/16

do  klasy pierwszej Społecznego Liceum Mistrzostwa Sportowego

lp

Nazwisko i imię

1

Banik Michał

2

Brania Mateusz

3

Bruk Grzegorz

4

Buraczek Karol

5

Chwastek Piotr

6

Duda Jakub

7

Górski Dawid

8

Habuda Maciej

9

Han Zixuan

10

Hanzel Adrian

11

Kantor Kamil

12

Kasia Hubert

13

Kasperowicz Michał

14

Kiełkiewicz Michał

15

Klimek Piotr

16

Kopczyński Adrian

17

Kordeczka Maciej

18

Kosek Wojciech

19

Kot Michał

20

Maciejaszek Jakub

21

Matwiejków Bartosz

22

Maurer Bryan

23

Noworyta Adrian

24

Olszowski Łukasz

25

Opyrchał Hubert

26

Paczka Patryk

27

Piątek Kamil

28

Piątek Maciej

29

Piwowarczyk Kamil

30

Pol Wojciech

31

Ryś Jakub

32

Sochacki Łukasz

33

Sproch Tomasz

34

Stachura Norbert

35

Stawowy Miłosz

36

Susło Bartłomiej

37

Talowski Bartosz

38

Tarasek Maciej

39

Topa Daniel

40

Witek Bogusław

41

Wojas Daniel

42

43

44

Wójcik Hubert

Buczek Kacper

Kozłowski Piotr

 

 

 

 

Lista kandydatów  przyjętych w  roku szkolnym  2015/16

do  klasy drugiej Społecznego Liceum Mistrzostwa Sportowego

lp

Nazwisko i imię

1

Bałaszow Daniel

2

Szymański Mateusz

 
Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16 do Społecznego Gimnazjum Sportowego
wtorek, 07 lipca 2015 10:21

Lista kandydatów przyjętych w  roku szkolnym  2015/16

do  klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

lp

Nazwisko i imię

1

Bolanowski Mateusz

2

Cebularz Piotr

3

Czyszczoń Jakub

4

Gierek Bartłomiej

5

Gierek Szymon

6

Gurgul Wojciech

7

Ilnicki Patryk

8

Kamiński Gracjan

9

Kulpa Norbert

10

Kwarciński Oskar

11

Wąsiewski Hubert

12

Rakoczy Michał

13

Porczyński Kordian

14

Wacławik Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista kandydatów  przyjętych w  roku szkolnym  2015/16

do  klasy  drugiej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

Lp

Nazwisko i imię

1

2

Mazur Simon

Zagajczuk Artem

 

 

 

 

 

Lista kandydatów    przyjętych w  roku szkolnym  2015/16

do  klasy trzeciej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

Lp

Nazwisko i imię

1.

Kowalczuk Michał

2.

Budz Jakub

Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16

do klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

lp

Nazwisko i imię

1

Bolanowski Mateusz

2

Cebularz Piotr

3

Czyszczoń Jakub

4

Gierek Bartłomiej

5

Gierek Szymon

6

Gurgul Wojciech

7

Ilnicki Patryk

8

Kamiński Gracjan

9

Kulpa Norbert

10

Kwarciński Oskar

11

Wąsiewski Hubert

12

Rakoczy Michał

13

Porczyński Kordian

14

Wacławik Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16

do klasy drugiej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

Lp

Nazwisko i imię

1.

Mazur Simon

 

 

Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16

do klasy trzeciej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

Lp

Nazwisko i imię

1.

Kowalczuk Michał

2.

Budz Jakub

 

 

Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16

do klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

lp Nazwisko i imię

1 Bolanowski Mateusz

2 Cebularz Piotr

3 Czyszczoń Jakub

4 Gierek Bartłomiej

5 Gierek Szymon

6 Gurgul Wojciech

7 Ilnicki Patryk

8 Kamiński Gracjan

9 Kulpa Norbert

10 Kwarciński Oskar

11 Wąsiewski Hubert

12 Rakoczy Michał

13 Porczyński Kordian

14 Wacławik Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16

do klasy drugiej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

Lp Nazwisko i imię

1. Mazur Simon

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2015/16

do klasy trzeciej Społecznego Gimnazjum Sportowego

 

Lp Nazwisko i imię

1. Kowalczuk Michał

2. Budz Jakub

 

 

 

 
TESTY DO SZKOŁY: Opis prób obowiązujących na egzaminie wstępnym do Szkoły Mistrzostwa Sportowego

 

TESTY - II termin dla tych, którzy nie mogli podejść do testów w pierwszym terminie

23 czerwca 2015

zbiórka godz. 8.30


UWAGA! Należy mieć ze sobą:
1. strój do ćwiczeń na boisko ze sztuczną trawą
2. jednorazową opłatę egzaminacyjną - 120 zł (płatne gotówką)
3. zaświadczenie od lekarza sportowego, że kandydat może uprawiać piłkę nożną

 

JEDNOLITY TEST DO GIMNAZJUM I LICEUM


I.  TEST PSYCHOLOGICZNY


II.  TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ

1. Próba zwinności (bieg zygzakiem - koperta - test INKF)
Próba przeprowadzana jest na kopercie o wymiarach 3 x 5 m. Na sygnał dźwiękowy zawodnik startuje z pozycji wysokiej, stopy za linią startu i pokonuje jak najszybciej 3 razy trasę biegu po kopercie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu.
• Wymiernym kryterium oceny czynności ruchowej w teście jest czas wykonania próby. Próba wykonywana dwa razy, do oceny liczy się lepszy wynik.


Więcej…
 
Strona 1 z 2

UWAGA: Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie na terenie szkoły.


REKRUTACJA

DO SZKOŁY

Gimnazjum

Zgłoszenia kandydatów do gimnazjum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Gimnazjum Sportowe
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik sprawdzianu i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu - piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub klubu sportowego o uczniu
6. 3 zdjęcia

+ KARTA EWIDENCYJNA (do pobrania)


Liceum

Zgłoszenia do liceum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Liceum
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum
4. Zaświadczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu - piłki nożnej lub innej dyscypliny kierunkowej
5. Opinia szkoły lub klubu sportowego o uczniu

6. 3 zdjęcia

+ KARTA EWIDENCYJNA (do pobrania)

O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje
ilość uzyskanych punktów:

- Za wyniki egzaminu gimnazjalnego

- Za osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie szkolnym – w tym za oceny z przedmiotów i za inne osiągnięcia.

Udokumentowane na świadectwie szkolnym
osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

a) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:
- finalista konkursu ogólnopolskiego
- zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
- finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
- zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach     Polski Juniorów
c) Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia     sportowe

W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.

Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do Szkoły sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym ustalonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie (zarządzenie nr 5/15).