Zapraszamy młodzież do wyjątkowej szkoły, która łączy program gimnazjum i następnie liceum z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Szkoła działa od 1996 roku i opiera się na ponad 100-letniej tradycji krakowskich klubów piłkarskich - Cracovii i Wisły.


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną. Część sportowa dotyczy oceny umiejętności piłkarskich i ma charakter testów. Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia edukacyjno sportowe. Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.


Wyniki testu układa się w ranking kandydatów na podstawie, którego określa się przydatność egzaminowanych pod kątem dalszego  szkolenia  sportowego.


Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariatszkoły, tel. (12) 637 69 23


Szkoła Mistrzostwa Sportowego

ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

 

 

Dojazd do szkoły

Dojazd do Szkoły z centrum Krakowa w kierunku Bronowic Małych

- przystanek tramwajowy: Wesele

- przystanek autobusowy: Zarzecze

 listy przyjetych do Internatu na rok 2014/2015
czwartek, 10 lipca 2014 18:52

 

Kwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 31.08.2014 w następującym porządku:

Więcej…
 
Listy przyjętych do SMS
czwartek, 10 lipca 2014 10:13


 
Dokumenty MKS SMS 2014
piątek, 13 czerwca 2014 09:25

Wymagane dokumenty dla nowych zawodników MKS SMS Kraków.

 

Lista wymaganych dokumentów jakie mają złożyć uczniowie którzy zostaną przyjęci do ZSSOMS w Krakowie, przed rejestracją zawodnika w MKS SMS Kraków.

Dokumenty składają kandydaci do wszystkich drużyn MKS SMS (junior starszy, junior młodszy oraz trampkarze).


1). Umowa na transfer definitywny lub czasowy podpisana przez klub dotychczasowy w załączeniu

2). Wyrejestrowanie z Okręgowego Związku Piłki Nożnej - wyrejestrowanie

z systemu EXTRANET.

3). Zaświadczenie wydane przez klub o niezaleganiu ze sprzętem sportowym.

4). Oryginał zaświadczenia lekarskiego o możliwości uprawiania piłki nożnej.

5). Podanie (deklaracja) o przyjęcie do Klubu MKS – SMS Kraków

6). Deklaracja udziału w obozie szkoleniowym w Tresnej koło Żywca w dniach od 14 - 23 sierpnia 2014


Uwaga!!! nieprzekraczalny termin składania dokumentów do dnia 18.07.2014

 

Nr konta bankowego MKS SMS: 39 2490 0005 0000 4500 8715 4079

 

Adres klubu:

Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

ul. Szablowskiego 1

30-127 Kraków

 


 
Strona 1 z 2

 

 

OSTATNI TERMIN

REKRUTACJI

na rok szkolny 2014/2015

27. 08. 2014r. godz. 9.00

REKRUTACJA DO MKS SMSGimnazjum

Zgłoszenia kandydatów do gimnazjum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Gimnazjum Sportowe
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Wynik sprawdzianu i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
4. Orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu
5. Wyniki badań: laryngologicznego, stomatologicznego, okulistycznego, EKG + próba wysiłkowa, pod-stawowe badania krwi (Ob., morfologia) i moczu, karta zdrowia ucznia odebrana od pielęgniarki szkolnej
6. Opinia szkoły lub klubu sportowego o uczniu
7. 3 zdjęcia

+ KARTA EWIDENCYJNA (do pobrania)


Liceum

Zgłoszenia do liceum przyjmujemy bezpośrednio lub listownie na adres:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do Liceum
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Życiorys / CV
3. Świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum
4. Wynik egzaminu kompetencyjnego i świadectwo  ukończenia gimnazjum
5. Orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu
6. Wyniki badań: laryngologicznego, stomatologicznego, okulistycznego, EKG + próba wysiłkowa, pod-stawowe badania krwi (Ob, morfologia) i moczu, karta zdrowia ucznia odebrana od pielęgniarki szkolnej
7. Opinia szkoły lub klubu sportowego o uczniu
8. 3 zdjęcia

+ KARTA EWIDENCYJNA (do pobrania)

O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje
ilość uzyskanych punktów:

- Za wyniki egzaminu gimnazjalnego

- Za osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie szkolnym – w tym za oceny z przedmiotów i za inne osiągnięcia.

Udokumentowane na świadectwie szkolnym
osiągnięcia, za które przyznajemy dodatkowe punkty:

a) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty punkty otrzymuje:
- finalista konkursu ogólnopolskiego
- zdobywca Mistrzostwa Polski lub uczestnik Mistrzostw Europy
- finalista konkursu wojewódzkiego powołany do Kadry Narodowej Juniorów
- zdobywca medalowego miejsca w Mistrzostwach     Polski Juniorów
c) Za pozostałe udokumentowane osiągnięcia     sportowe

W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.

Lista przyjętych sporządzona przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń. W ciągu trzech dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych każdy kandydat winien potwierdzić w sekretariacie wole uczęszczania do szkoły.